trädfällning Uppsala

Trädfällning i Uppsala i extra känsliga miljöer

advertorial

Att fälla träd nära hus och i områden där det rör sig människor kan vara knepigt och det krävs därför särskilda kunskaper. Trädfällningen måste ske på ett säkert sätt utan att omgivningen eller människor i närheten skadas. Därför måste man inför fällningen göra en riskanalys och ta reda på hur man bäst fäller trädet. Som tur är finns det särskilda trädfällningsföretag, som exempelvis landskapsentreprenad.com, som är specialiserade på att ta ner träd i särskilt känsliga miljöer. 

Ofta är det säkrast att ta ner trädet i flera olika delar med hjälp av en kranbil. Sådan trädfällning kallas sektionsfällning. Det händer dock ibland att marken är extra känslig eller att det inte går att komma tillräckligt nära trädet med en kranbil. För att då kunna fälla trädet på ett säkert sätt och såga det i olika sektioner måste arboristen i stället klättra upp i trädet.

 

trädfällning Uppsala

 

Hjälp med att städa upp efter trädfällningen

Vill man ha hjälp med trädfällning i Uppsala ska man anlita ett professionellt trädfällningsföretag. Ofta kommer de först ut på plats för att bedöma arbetets omfattning och bestämma om trädet ska tas ner genom sektionsfällning eller markfällning. Det kan vara bra att känna till att man förutom trädfällning kan få hjälp med att transportera bort det avverkade materialet. De flesta företag erbjuder även stubbfräsning och andra trädtjänster: https://www.landskapsentreprenad.com/v%C3%A5ra-tj%C3%A4nster/tr%C3%A4df%C3%A4llning,-stubbfr%C3%A4sning-arborist-41668194 

På den egna tomten får man vanligtvis själv besluta om trädfällning men det finns några undantag. Det är exempelvis om trädet är boplats för skyddade arter eller om det innefattas av detaljplanen för området. Innan man tar ner ett träd kan det därför vara bra att först kolla med länsstyrelsen där man bor. Tar man bort ett träd som egentligen inte får fällas kan man dömas till kraftiga böter. Skulle man fälla någon annans träd kan man till och med dömas till fängelse.