Värmepumpar för slott och koja

Värmepumpar är effektiva både för att ge värme och kyla i en fastighet. Det finns flera olika varianter som samtliga har sina för- och nackdelar. 

Luft-luft är en lösning som främst passar direktuppvärmda småhus och mindre företagslokaler. En luft-luftvärmepump har inte förmågan att producera varmvatten men kan reverseras och därmed fungera som luftkonditionering. Det är ett billigt alternativ till energi och ger dessutom ett bättre inomhusklimat, till skillnad från värmepumpsystem. Har man inte ett vattenburet radiatorsystem i fastigheten så är luft-luftvärmepumpen det perfekta alternativet.

Luft-vatten-värmepump är en värmepump som oftast placeras utomhus eftersom den utvinner sin energi från utomhusluften. Genom en eller flera fläktar blåses luft genom värmepumpens kondensorbatteri och skapar därigenom en varm inomhusmiljö. Nackdelen med denna värmepump att den har svårt att prestera vid tillfällen då utomhustemperaturen ligger under -25 grader, något som är vanligt under vintern framförallt i de norra delarna av landet. Den stora fördelen är att pumparna har en steglös effektreglering (inverter), vilket innebär att energiförbrukningen anpassas efter vad fastigheten kräver.  

Bergvärme är något som är en stor favorit när det kommer till att välja värmekälla till fastigheter. Detta tack vare att det är ett tryggt, säkert och miljövänligt alternativ när det kommer till uppvärmning av alla sorters byggnader. Det fungerar lika bra till små privata hus som stora offentliga byggnader. Bergvärme innebär som det låter att man hämtar värme från berggrunden. Installationskostnaderna ligger relativt högt men det är en bra investering då man får ett driftsäkert uppvärmningsalternativ som sällan behövs servas och har väldigt lång livslängd. En bonus är också att fastigheten direkt ökar i värde då bergvärme har installerats.

Crilles VVS & Värmepumpsteknik AB erbjuder dessa tre lösningar när det kommer till värme och kyla i fastigheter. Hos Crilles VVS & Värmepumpsteknik finns kunskap för att hitta den bästa lösningen till varje enskild kund. Läs mer på http://www.crillesvvs.se/produkter.