Hjälp med trädfällning i Norrtälje

Hjälp med trädfällning i Norrtälje

Det finns flera anledningar till att man ibland behöver ta ner stora träd på sin tomt. Kanske vill man anlägga en pool, bygga ett garage eller göra plats för ett stort trädgårdsland. I de allra flesta fall får man lov att fälla träd på den egna tomten, men det finns undantag. 

Vissa stora och ihåliga träd kan ha ett särskilt skyddsvärde eftersom de kan vara boplats åt fridlysta fladdermöss, och därför brukar man inte få ta ner dem. Det finns även andra anledningar till varför man ibland inte får fälla träd på den egna tomten, och därför är det alltid bäst att först höra med sin kommun om vad som gäller.

 

 

En arborist kan ställa diagnos på träd

Träd som är sjuka riskerar att smitta andra träd men blir också ofta försvagade och grenar kan lätt brytas. Sådana träd kan därför utgöra en fara för omgivningen och bör tas ner så fort som möjligt. Är man osäker på hur träden mår och om de bör tas ner kan man konsultera en arborist. De kan lätt avgöra om trädet bör tas ner eller om det räcker att kanske bara såga ner vissa grenar. En arborist kan också ge bra tips och råd om man vill plantera nya träd.

De flesta träd har en naturlig fallriktning men denna kan även påverkas av vindens riktning. Då det är mycket som kan gå fel vid trädfällning är det säkrast att anlita ett professionellt företag som sysslar med trädfällning och som även kan forsla bort trädet eller såga upp det till ved om man hellre vill det. Ett företag som erbjuder hjälp med trädfällning i Norrtälje kan ta ner ett träd bit för bit i stället för att fälla hela på en gång. En sådan trädfällning är mycket säkrare och riskerar inte att skada närliggande hus eller andra träd.