Korta ned tiden för Time to Market med ett smartare tillvägagångssätt

Korta ned tiden för Time to Market med ett smartare tillvägagångssätt

Time to Market (TTM) är tiden som förflyter från en idé till en färdigt produkt. Det kan handla om att ta fram en helt ny produkt, lansera en kampanj eller arbete med återkommande projekt och arbetsuppgifter. Målet är att TTM ska vara så kort som möjligt för att företaget alltid kunna ligga i framkant på marknaden, utan att det för den delen ska resultera i en sämre produkt.

Med rätt hjälpmedel är det lätt att få ett bra arbetsflöde som resulterar i så kort TTM som möjligt för det enskilda projektet.

Skapa en effektiv process

Det finns flera delar som spelar in i hur effektiv en process blir, det är därför bra att börja med att se över hela planen för att kontrollera om det finns steg som kan uteslutas eller som behöver extra resurser. En bra mjukvara som ger en tydlig översikt över projektet kan därför vara en riktigt bra investering. 

Spara tid med produktiva åtgärder

Det kan även vara klokt att se över om det finns vissa steg som kan automatiseras för att spara in viktig tid. Samma sak gäller då det handlar om att samla material i projektet, finns det utspritt hos olika medarbetare så kan viktig tid gå till spillo i arbetet med att komma åt de dokument, filer eller bilder som behövs för de olika uppgifterna. Genom att samla allt på ett och samma ställe där endast de inblandade har tillgång till materialet kan arbetet flyta på betydligt smidigare. 

Effektivitet ökar chanserna till framgång

Förutom dessa punkter kan det även finnas fler saker som kan optimera arbetet på en arbetsplats. Encode är ett företag som hjälper andra företag att maximera effektiviteten och därmed få riktigt bra förutsättningar för framgång. Bli smartare i Time To Market med hjälp av Encodes effektiva system och deras skräddarsydda service.