Säkra hälsan i hemmet med ett svartmögel test

Säkra hälsan i hemmet med ett svartmögel test

Att ha mögel i sitt hem är riktigt dåligt för hälsan. Förutom att man blir trött och slapp av att leva i dålig luft så kan det i västa fall leda till att man får allergier och luftvägsbesvär. Därför är det otroligt viktigt att testa hemmet så fort man har minsta misstanke om att det kan finnas mögel där. Viss form av mögel kan man se på väggar eller andra ytor medans somliga mögelsvampar gömmer sig i till exempel paneler. Därför finns det också olika mögeltester som man enkelt kan använda sig av.

Har man sett något som ser ut som mögel i hemmet kan man använda sig av ett enzymtest. Då kan man på bara 5 minuter ta reda på om man har drabbats av mögelsvamp och man kan även se hur stort angreppet är. Testet fungerar genom att mäta protein i mögelsvamp. 

Om man inte har sett någon mögelsvamp men ändå misstänker att det kan finnas mögel i huset så kan man göra ett lufttest eller ett dammprov. Ett luftest gör man genom att placera ut en speciell skål eller platta där eventuella mögelsporer i luften bildar kolonier. Genom att räkna kolonierna så kan man avgöra hur bra eller dålig luften är. Om det finns 0–3 är luften fin, om det finns mellan 4–6 har man lite högre halt än normalt och om man har över 7 så betyder det att det finns för mycket mögel i luften. Om man väljer att göra ett dammprov kan man genom att titta på typen av mögelsvamp som finns se hur farlig luften är. Dammtestet är mycket precist och man kan se exakt hur mycket och vilka mögeltyper som finns. 

Lev inte i dålig miljö i onödan utan gör ett svartmögel test för att vara säker på att hemmet är i gott skick.