Hur man utför en stamspolning

Hur man utför en stamspolning

Inom det yrke som kallas rörmokare finns det en hel del olika områden som man kan välja att arbeta med. Det finns en hel del olika områden som berör vatten och avlopp direkt. Exempel är installation, underhåll och reparationer av rör som leder vatten och avlopp. Det man alltså brukar kalla för rörmokare.

Men förutom det finns det lite mer avancerade delar inom yrket som handlar om större avloppsstammar. Rörinspektioner, stambyten och stamspolning är benämningar som kanske många har hört talas om. Åtminstone ifall man bor i en lägenhet. Som boende brukar man nämligen bli påverkad av åtminstone stambytet. Men som tur är utför man inte dessa så ofta utan det kan räcka med fyrtio eller sextio år emellan.

 

Speciell slags kunskap

Den som arbetar inom Stamspolning ska kunna bedöma vad som behöver göras och hur. Därför är det också vanligt att man börjar med att göra en kontroll av de stammar som man ska spola. Om det gäller ett bokat underhåll så kan man oftast bara följa rutiner. Men om det handlar om ett stopp så bör man veta ifall det verkligen räcker med en spolning. Eller om man behöver fylla på med lite kraftigare mekaniska rensningsmetoder.

Det är även viktigt att man lokaliserar var stoppet är, ifall det finns ett. För om stoppet finns på utsidan av fastigheten så kan det vara en skada orsakad av en yttre faktor. Eller så kan man ha oturen att en rot har vuxit sig så pass stark att den gått in genom en springa och täppt till flödet.

 

 

Med högt tryck

Luft eller vatten med högt tryck får en mycket stor kraft som går att använda till rengöring och slipning. Eftersom avloppsstammar är rör så kan man därför använda sig av hett vatten med hårt tryck för att spola rent. Även långt bort ifrån avloppets mynning.