Vad är kromatografi (chromatography solutions)?

Jobbar du i ett laboratorium, är kemist, forskare eller bara allmänt intresserad av avancerad labbutrustning har du kanske full koll på vad kromatografi är. Annars är du förmodligen obekant med begreppet, som de flesta andra vanliga svenssons. Kromatografi är trots allt inget ord man hör till vardags, och inget som förväntas ingå i ett vanligt vokabulär. 

Så vad är det då? Vad betyder egentligen kromatografi? Ordet kommer från grekiskans ord för färg – chroma – samt skrift – graphein. Ordagrant betyder det alltså färgskrift. Kromatografi innebär dock inte att man skriver i färg, utan är istället en metod som används för att separera olika molekyler i en blandning. 

 

Kromatografi används inom kemin

Kromatografi används framförallt inom kemin när man önskar separera olika partiklar och molekyler i kemiska föreningar för att på så sätt kunna analysera dem var för sig. Det finns ett antal olika kromatografiska metoder man kan använda sig av, men gemensamt för de alla är att de innehåller en stationär fas och en rörlig fas. 

I den rörliga fasen – även kallad den mobila fasen – löses en blandning först upp. I nästa steg transporteras den genom den stationära fasen, i vilken blandningen interagerar på ett sådant sätt att olika komponenter i den börjar separera sig från varandra. Därefter kan man analysera de olika delarna var för sig. 

 

 

Var får man tag på rätt utrustning?

Laboratorisk utrustning för kromatografi tillverkas och säljs av företag specialiserade på just labbutrustning. Det är ingenting du hittar i din vanliga dagligvaruhandel eller på byggvaruhus. 

Avantor by VWR är ett av de företag som säljer högkvalitativ utrustning för kromatografi och andra liknande processer. På deras hemsida https://se.vwr.com/cms/chromatography_solutions finns allt att beställa enkelt och smidigt online. 

Givet användningsområdena för den här typen av produkter riktar sig företag som VWR förstås främst till andra företag, inte privatpersoner.