Regler vid ny fasadfärg

Regler vid ny fasadfärg

Att byta färg på fasaden kan kräva bygglov, med undantag för fasader som inte är direkt synlig för allmänheten. Med det menas fasader som vetter mot en så kallad kringbyggd gård som är omgiven av många byggnader omkring sig. Men om man bor i ett område där kommunen har upprättat en detaljplan, måste man ha bygglov för att ändra fasadens färg.

Man behöver även bygglov när man byter fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller gör en annan åtgärd som avsevärt förändrar det yttre utseendet på byggnaden. En annan aspekt när det gäller att ändra färg på sin fasad, är att färgen ska harmonisera med övriga byggnader i området. I detaljplanen kan man se vilka färger som är godkända.

Kommunen är den som beviljar bygglov och ansökan prövas hos Plan- och byggnadsnämnden. Är huset K-märkt är det svårare att få ett bygglov vid förändringar av husets fasad, eftersom de är kulturhistoriskt skyddade. Man kan vid sådana fall kontakta en byggnadsantikvarie innan man gör en ansökan till kommunen. Annars kan man höra med en bygglovshandläggare om det över huvud taget behövs ett bygglov för att måla om fasaden. Oftast är det en handläggare på kommunen som beviljar eller avslår en ansökan när det gäller byte av fasadfärg och då behöver det inte prövas hos Plan- och byggnadsnämnden. 

Om man nu målat om fasaden i annan färg utan att ha ansökt om ett bygglov och kommunen får reda på det, kan de begära en skriftlig förklaring varför man inte gjort en ansökan. Man kan även söka bygglov i efterhand, men om färgen inte godkänns kan man bli tvungen att betala ett vite och tvingas återställa fasaden i den färg den hade tidigare, vilket kan bli en onödigt stor kostnad förutom allt arbete man lagt ner. Därför är det viktigt att inte börja måla om fasaden innan man ansökt om bygglov och fått det beviljat.