Bergvärme för billigare drift i Örebro

Bergvärme för billigare drift i Örebro

Om man har bestämt sig för att använda sig av bergvärme i örebro så har man också bestämt sig för att dra ner rejält på sina driftskostnader och samtidigt värna om miljön. För även om det är en viss investering i att installera bergvärme så innebär det att man under åren framöver får en betydligt mindre månadskostnad än tidigare. Och dessutom får man ett system som är enkelt att underhålla och som innebär få och låga kostnader att reparera och göra service på.   

 

En enkel borrning

Till skillnad mot jordvärme så innebär en borrning för bergvärme en mycket liten åtgärd på trädgården. Det blir inte mer än ett ingrepp på den lilla yta där man borrar och sedan dragning av elkablar in i huset. Bergvärme är något som är mycket stabilt och som innebär en ständig tillförsel av värme, till skillnad mot vindkraft och solenergi som kan variera mer. Av den anledningen är det fler och fler som väljer bergvärme för sin uppvärmning. 

Priset som det kostar är beroende av hur långt man måste borra och även vilken typ av markförhållanden och berg som man stöter på. Har man en granne som också har bergvärme så kan man fråga om pris och få en aning om vad det kan kosta, även om det kan skilja sig lite mellan tomter.  

 

 

Värna om miljön

Eftersom uppvärmning är den största posten när det gäller energiåtgång så är det en stor lättnad för miljön om man kan lösa det genom bergvärme. Det är en skillnad som man lätt kan se när man jämför en villa med en lägenhet i samma storlek, även om en lägenhet också har viss nytta av att ha andra lägenheter runt sig. Har man däremot uppvärmning av annat än el så kan man se vad man kommer spara in på framöver.