Betonghåltagning, vad är det egentligen?

Det är kanske inte varje dag du hör ordet betonghåltagning men det är inget ovanligt. Den som försökt sätta upp något så enkelt som en liten tavla på en betongvägg vet att det är lättare sagt än gjort. Försöker du dig på att sätta i en spik i en betongvägg så märker du snart att det nästan är omöjligt.

Det enda sättet är att borra och plugga för att sedan skruva eller spika. Betongens sammansättning gör den hård och tålig. Så ska du exempelvis bygga nytt eller renovera en bostad bör du som bor exempelvis i Stockholm kontakta någon som utför betonghåltagning i Stockholm.  

 

Dra ledningar eller rör genom betong

Så föreställ dig att det inte en liten tavla utan att du ska dra en ledning genom betongväggen. För till exempelvis en renovering kan du behöva dra om el eller rör och då behöver du anlita någon som arbetar med betonghåltagning.

Det kan också vara att du vill öppna upp en vägg. När du ska arbeta med betong på det här viset så behövs det specialutrustning och gedigna kunskaper. Annars riskerar du inte bara att jobbet inte blir bra gjort, utan det kan medföra fara. Precis som tavlan eller skåpet kan rasa om du borrat felaktigt i en betongvägg, så kan betydligt större olyckor ske.

 

 

Betonghåltagning och nybyggen

Nybyggen kräver mycket betonghåltagning och ofta många olika former av håltagning där det krävs varierade maskiner och borrar. Exempelvis kan det vid betong som är armerad krävas annan teknik än om du ska göra arbeten kring tak och väggar. Bygger du hus behöver du sällan tänka på dylika arbeten. I regel ingår de i entreprenaden.

För att göra arbeten i betong krävs alltså inte bara kunskap för att undvika olyckor, utan även utbildning. Ge dig därför inte på arbeten själv, utan anlita en kompetent firma med utbildad personal.